Privacy statement & Disclaimer

Privacy statement

Casper Haring Design respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om op een snelle en zorgvuldige manier (vak)informatie aan u te verschaffen. Casper Haring Design legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt door Casper Haring Design om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Bij elk contactmoment word u de mogelijkheid geboden om u uit te schrijven. U heeft ten alle tijde het recht op inzage van uw persoonsgegevens als ook het recht om deze te wijzigen en/of corrigeren. Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. Om u bij het bezoek aan een website van Casper Haring Design te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze websites. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Disclaimer

Deze website is een product van Casper Haring Design welke geen enkele aansprakelijkheid accepteert voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Casper Haring Design is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan Casper Haring Design. Voor gebruik dient u schriftelijk toestemming te hebben van Casper Haring Design. Dit kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail. Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Casper Haring Design is verstrekt, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van Casper Haring Design die op deze site van toepassing zijn. Voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Casper Haring Design wordt ook verwezen naar de algemene voorwaarden van Casper Haring Design die op deze site van toepassing zijn.